Bloki obieralne

Na tej stronie znajdziecie listę wszystkich bloków obieralnych dostępnych na naszym wydziale. Przy każdym z nich znajduje się link do strony instytutu lub katedry, gdzie możecie znaleźć więcej szczegółów. Najważniejsze informacje:
 • wybieranie bloków i specjalizacji odbywa się przez portal WebDziekanat (odnośnik znajduje się na dole, z lewej strony menu)
 • wyboru można dokonać od 2018-05-16 godz. 00:01 do 2018-05-27 godz. 23:59
 • osoby, które nie dokonają wyboru zostaną automatycznie przydzielone do bloków/specjalizacji, w których pozostały wolne miejsca
 • aby blok/specjalizacja mogła być realizowana, konieczne jest zebranie się minimum 15 studentów
 • w przypadku większej ilości kandydatów niż dostępnych miejsc, kryterium przyjęcia na blok/specjalizację jest średnia ocen, zaś kolejność wyboru nie ma znaczenia.
 • wyniki wyborów będą opublikowane na stronie Wydziału oraz tutaj.

UWAGA, bloki obieralne zostały już zaktualizowane dla:

 • Instytut Informatyki Stosowanej
 • Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
 • Instytut Elektroniki
 • Instytut Elektroenergetyki
 • W przypadku pozostałych instytutów/ katedr nie możemy zagwarantować aktualnych danych przedmiotów wybieranych w semestrze zimowym 2018/2019


  Studia pierwszego stopnia

  Brak takich bloków.

  Teoria pola elektromagnetycznego (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

  Uczęszczając na wykład z TPEM można — głębiej zrozumieć fizykę zjawisk elektromagnetycznych, — dokładniej poznać zasady działania urządzeń elektrycznych, — nauczyć się stosowania nowych pojęć matematycznych, wykorzystywanych również w innych przedmiotach wykładanych na specjalności Automatyka i Robotyka, — próbować rozwiązać zagadki przedstawiane w trakcie zajęć.

  Więcej informacji | Kontakt: dr Andrzej Kuczyński

  Termokinetyka (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Automatyki

  Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi prawami fizyki i zależnościami odnoszącymi się do wymiany ciepła oraz podstawowymi metodami obliczania pól temperatury. Wskazanie na wzajemną interakcję zagadnień elektrycznych i cieplnych oraz umiejętne jej wykorzystanie przy budowie i eksploatacji urządzeń elektrycznych.

  Więcej informacji | Kontakt: dr hab. inż. Jerzy Zgraja, prof. PŁ

  Inteligentne Systemy Autonomiczne

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  Systemy obdarzone inteligencją to dziś standard techniki, a umiejętność ich tworzenia to przepustka do przyszłości dla inżyniera informatyka. Oferujemy możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie opracowywania i implementacji algorytmów sztucznej inteligencji, działających w świecie rzeczywistych obiektów - inteligentnych maszyn świata Internetu Rzeczy (IoT). Wiedza na temat tego jak budować autonomiczne pojazdy, jak wyposażać je w zmysły oraz jak sprawić by się uczyły i myślały, zostanie wprowadzona od poziomu podstawowego. Osiągnięcie zakładanych celów będzie możliwe dzięki ścisłemu ukierunkowaniu prezentowanego materiału. Zajęcia laboratoryjne będą miały formułę jednego projektu, realizowanego przez dwa semestry, stopniowo wzbogacanego o wprowadzane, nowe treści.

  Więcej informacji | Kontakt: prof. dr hab. inż. Krzysztof Ślot

  Elektronika Elastyczna

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

  "Przedmioty realizowane w ramach bloku: Wstęp do tekstroniki Podstawy elektroniki elastycznej Projektowanie układów elektroniki elastycznej"

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Katarzyna Znajdek

  Elektronika motoryzacyjna

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

  Przedmioty realizowane w ramach bloku: Elektronika w pojazdach Systemy kontroli i sterowania Elektronika wysokotemperaturowa

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Tomasz Widerski

  Mobilne technologie Apple

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

  Przedmioty realizowane w ramach bloku: Systemy operacyjne urządzeń mobilnych Zastosowanie technologii mobilnych

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Jacek Podgórski

  Alternatywne źródła energii

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

  Przedmioty realizowane w ramach bloku: Podstawy Fotowoltaiki Projektowanie Instalacji Fotowoltaicznych

  Więcej informacji | Kontakt: dr hab. inż. Maciej Sibiński

  Mikro i nanotechnologie elektroniki

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

  Przedmioty realizowane w ramach bloku: Technologie mikroelektroniki Nanotechnologie

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Andrzej Kubiak

  Aparatura i systemy pomiarowe

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

  Przedmioty realizowane w ramach bloku: Algotrytmy przetwarzania a/c i c/a Projektowanie aparatury pomiarowej Komputerowe systemy pomiarowe

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Andrzej Majocha

  Technika Sensorowa

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

  Przedmioty realizowane w ramach bloku: Sensorowe systemy pomiarowe Sieci sensorowe i ich technologie

  Więcej informacji | Kontakt: dr hab. inż. Jacek Gołębiowski

  Systemy i sieci światłowodowe

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

  Przedmioty realizowane w ramach bloku Elementy toru światłowodowego Sieci światłowodowe

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Barłomiej Guzowski

  Fizyka i inżynieria materiałów (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

  Umiejętność rozumienia zjawisk fizycznych występujących w materiałach, znajomość własności materiałów elektrotechnicznych oraz metod pomiarowych właściwości elektrycznych i fizycznych, łączenie wiedzy o budowie i technologiach materiałów z ich stosowaniem w nowoczesnych konstrukcjach automatyki i elektroniki.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Ewa Cybulska

  Automatyzacja i pomiary w elektrowni (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Elektroenergetyki

  Konwencjonalne elektrownie i elektrociepłownie opalane węglem jako wielowymiarowe obiekty regulacji. Rodzaje zakłóceń występujących w instalacjach energetycznych w podziale na zewnętrzne i wewnętrzne. Podział procesów technologicznych podlegających sterowaniu i automatycznej regulacji. Dynamika i podstawowe cechy regulacyjne układów i urządzeń w elektrowni. Elementy układów regulacji i sterowania: elementy sterujące i wykonawcze. Budowa i zasada działania układów automatycznej regulacji: procesu spalania, ciśnienia i obciążenia, zasilania, temperatury pary przegrzanej itd. . Omówienie najczęściej stosowanych układów na przykładach konkretnych rozwiązań stosowanych w elektrowniach. Struktura typowych systemów kontroli i sterowania w energetyce. Opis wybranych aplikacji. Charakterystyka podstawowych układów automatycznej regulacji w elektrowniach wodnych, wiatrowych, gazowych.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Metody i systemy sterowania produkcją (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Automatyki

  Wprowadzenie do problematyki projektowania systemów produkcyjnych. Rodzaje produkcji. Techniczne i organizacyjne elementy systemu wytwarzania. Współczesne trendy w elastycznych systemach produkcyjnych. Rodzaje hierarchicznych struktur sterowania. Planowanie procesu wytwarzania. Teoria szeregowania. Szeregowanie w elastycznych systemach produkcyjnych. Modelowanie i prezentacja graficzna procesu wytwarzania. Analiza zautomatyzowanych przepływowych linii produkcyjnych. Metoda ścieżki krytycznej. Systemy montażowe i problemy równoważenia obciążeń linii produkcyjnych. Projektowanie i sterowanie gniazd produkcyjnych i montażowych. Podstawowe informacje o sieciach Petriego. Przykłady modelowania i planowania produkcji przy użyciu sieci Petriego. Projekt grupowy polega na zaplanowaniu automatyzacji określonego procesu produkcyjnego i zawiera wszystkie elementy, które były omawiane podczas wykładu.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Systemy wizyjne, grafika inżynierska (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Automatyki

  Podzespoły systemu wizyjnego (kamery CCD, frame-grabbery); Podstawowe sposoby przetwarzania informacji wizyjnej. Operacje arytmetyczne na obrazach, filtracja cyfrowa. Sposoby i metody rozpoznawania sceny roboczej. Systemy mono- i stereowizyjne; Wyznaczenie parametrów ruchu obiektów na płaszczyźnie. Sterowanie robotów pod nadzorem systemu wizyjnego. Geometria obrazu, przekształcenia perspektywiczne. Modelowanie obiektów płaskich i trójwymiarowych. Zasady wizualizacji obiektów na scenie. Zasady projektowania ruchu obiektów na scenie. Ćwiczenia laboratoryjne: --- Środowisko przetwarzania obrazów (MS Visual Basic 6.0), --- Wstępne przetwarzanie obrazu (odczyt obrazu z pamięci komputera, binaryzacja, histogram), --- Cyfrowa filtracja obrazów, --- Segmentacja obrazu, --- Detekcja charakterystycznych cech obiektów – opis kształtu za pomocą skanowania radialnego, --- Przetwarzanie obrazu z wykorzystaniem podstawowej transformacji perspektywicznej, --- Wizualizacja obiektów 3D.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Ochrona danych (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Automatyki

  Wstęp historyczny. Prawne podstawy bezpieczeństwa informacji. Zagro- żenia dla bezpieczeństwa informacji i sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Pojęcie naiwnego bezpieczeństwa szyfru. Łamanie szyfrów. Arytmetyka modularna. Systemy kryptograficzne z kluczami symetrycznymi. Szyfry strumieniowe i blokowe. Szyfr afiniczny dla monogramów i poligramów. Szyfr z kluczem bieżącym. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawie-niowe. Algorytm AES. Systemy kryptograficzne z kluczami publicz-nymi. Szyfr plecakowy. Algorytm RSA. Pojęcie podpisu cyfrowego: funkcje, aspekty ekonomiczne, zasada działania. Certyfikaty. Rola centrów certyfikacji. Procedury wymiany kluczy. Podpisywanie plików. Kryptografia kwantowa. Jednokierunkowe funkcje skrótu. Ataki na systemy komputerowe. Kody samokorekcyjne. Ćwiczenia laboratoryjne: analiza wybranych szyfrów permutacyjnych i podstawieniowych, szyfr plecakowy, algorytmy AES i RSA, wystawianie i stosowanie certyfikatów oraz użycie kodów samokorekcyjnych, metody zabezpieczania systemów komputerowych przed atakami.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Roboty mobilne (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Automatyki

  Rys historyczny, podstawowe pojęcia, i klasyfikacja robotów mobilnych. Roboty kołowe, różne konfiguracje, kinematyka, podstawy projektowania. Maszyny kroczące, podział, podstawy projektowania i przykłady konstrukcji, wzorce chodu. Roboty humanoidalne. Napędy robotów mobilnych. Czujniki stosowane w robotach mobilnych. Planowanie trajektorii robotów mobilnych i podstawy nawigacji. Roboty mobilne- przegubowe, serwisowe i specjalne: klasyfikacja, podstawy projektowania, przykłady konstrukcji. Roboty autonomiczne - wprowadzenie. Wykład ilustrowany jest 6 ćwiczeniami w laboratorium robotów mobilnych: - Symulacja zachowania robota Hemisson w programie BotStudio - Sterowanie robota Hemisson z programu Visual Basic - Symulacja i sterowanie robota Khepera II w programi Webots PRO - Sterowanie robota Khepera II z programu Matlab - Symulacja robotów kroczących w programie Webots PRO - Sterowanie robotów humanoidalnych Robonova i Bioloid.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Automatyka napędu elektrycznego (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Automatyki

  Modele matematyczne silników indukcyjnych i bezszczotkowych silników prądu stałego z magnesami trwałymi, opisane przy użyciu wektorów przestrzennych. Wektorowy opis modelu falownika napięciowego. Metody wektorowego sterowania falownikowymi układami napędowymi. Układy regulacji wektora prądu stojana silnika indukcyjnego. Sterowanie silnika indukcyjnego w układzie współrzędnych zorientowanych polowo. Sterowanie silnika indukcyjnego w układzie współrzędnych zorientowanych prądowo. Bezpośrednie sterowanie momentem i strumieniem silnika indukcyjnego. Metody sterowania wektorowego silników z magnesami trwałymi. Bezczujnikowe układy sterowania w napędzie elektrycznym. Układy napędowe pracujące przy stałej i przy zamiennej wartości strumienia magnetycznego - dwustrefowa praca napędów z silnikami elekrtycznymi.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Konstrukcja aparatury elektronicznej (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

  Zasady konstrukcji zintegrowanych układów automatyki w postaci modułów SoC, MCM, SIP, IPM oraz IIS. Materiały i technologie cienkoi grubowarstwowe, projektowanie i realizacja układów hybrydowych, technologie mikro- i nanoelektroniki. Ogólne zagadnienia niezawodności, kompatybilność elektromagnetyczna w systemach zintegrowanych. Zagadnienia termiczne w konstrukcji urządzeń: problem właściwego doboru lokalizacji dla elementów rozpraszających ciepło, metody uwzględniania chłodzenia naturalnego i wymuszonego, metody doboru radiatorów, układy chłodzenia aktywnego. Technologie montażu systemów automatyki: dobór struktury podłożowej, zasady projektowania połączeń z wykorzystaniem narzędzi CAD, elementy stykowe i łączeniowe, okablowanie, technologie połączeń elementów, technologia SMT, obwody drukowane.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Jacek Podgórski

  Pomiary przemysłowe (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

  Przemysłowe przetworniki podstawowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych: struktura, konstrukcja, właściwości. Pomiary wielkości opisujących ruch. Pomiary poziomu. Pomiary siły i masy. Pomiary momentu obrotowego. Pomiary ciśnienia. Pomiary temperatury. Pomiary natężenia przepływu płynów. Pomiary wilgotności. Indukcyjne, indukcyjnościowe, pojemnościowe, magnetyczne czujniki zbliżeniowe. Charakterystyka przyrządów stosowanych w pomiarach w warunkach przemysłowych. Środowiskowe implikacje konstrukcji przetworników i czujników przemysłowych. Przewodowe i bezprzewodowe systemy transmisji sygnałów pomiarowych; systemy analogowe i cyfrowe. Liczniki mediów energetycznych: energii elektrycznej, gazu ziemnego i energii cieplnej wody: konstrukcja liczników, sposoby przeprowadzania pomiarów, rodzaje wielkości rejestrowanych, rodzaje przepływomierzy współpracujących z licznikami gazu i ciepła. Struktura systemów opomiarowania mediów.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Ewa Cybulska

  Wspomaganie decyzji i metody sztucznej inteligencji (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Automatyki

  Wstęp - repetytorium z logiki matematycznej i rachunku zdań. Kategorie problemów decyzyjnych- klasyfikacja, pojęcie kryterium, wariantu decyzyjnego i atrybutu. Model analityczny i symboliczny procesu decyzyjnego, modelowanie niepewności w procesie decyzyjnym. Fazy procesu wspomagania decyzji - rola analityka i decydenta. Formułowanie problemów decyzyjnych jako problemów programowania ilorazowego, celowego, max−min. Decyzje oparte o analizę wielokryterialną, zasada kompromisowego optimum Pareto. Redukcja zadań wielokryterialnych przez agregację kryteriów. Rachunek preferencji w analizie wielokryterialnej. Komputerowe inteligentne wspomagania decyzji w złożonych układach sterowania; rola bazy wiedzy w komputerowych systemach inteligentnych. Logika rozmyta w rachunku zdań - wprowadzenie. Podstawowe twierdzenia logiki rozmytej. Zastosowanie logiki rozmytej w procesach decyzyjnych. Proste narzędzia obliczeniowe w procesach decyzyjnych wykorzystujące arkusze kalkulacyjne. Symulacja komputerowa i systemy interaktywne w procesach decyzyjnych.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Pneumatyczne i hydrauliczne urządzenia automatyki (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Maszyn Przepływowych

  Płyny - własności termodynamiczne i przepływowe, prawa podstawowe termodynamiki, równanie ciągłości i Bernoulliego, lepkość kinematyczna i dynamiczna gazów i cieczy, własności olejów. Wzmacniacz dysza-przes- łonka. Mieszki i membrany. Reduktor ciśnienia. Opory pneumatyczne laminarne i turbulentne - liczba Reynoldsa, prawo Hagena-Poiseuille'a. Zwężki, rotametry i transmitery przepływu. Regulatory i ich charakterystyki – konstrukcje, obliczenia regulatora pneumatycznego proporcjonalno-całkującego. Przetworniki pneumatyczne i elektro-pneumatyczne - budowa, zasada działania. Nastawniki i zadajniki - budowa, zasada działania. Urządzenia osuszające i odolejacze, siłowniki pneumatyczne liniowe i obrotowe - budowa, zasada działania. Gazowe łożyska statyczne i dynamiczne oraz o nieograniczonej sztywności (HSB) - budowa, charakterystyki, obliczenia siły nośnej. Elementy układów hydrau-licznych – budowa, zasada działania. Siłowniki hydrau-liczne. Symbolika układów pneumatycznych i hydraulicznych używana w schematach, urządzenia pomiarowe.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Symulacja komputerowa układów automatyki (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Automatyki

  Cele i korzyści wynikające z symulacji układów automatyki. Krótka historia i przegląd różnych programów symulacyjnych. Szczegółowa analiza dwóch programów symulacyjnych OrCAD/PSPICE A/D oraz PSIM. Zasady rysowania schematu ideowego oraz przygotowanie układu do symulacji. Sposób deklarowania elementów biernych, źródeł napięcia i prądu. Modelowanie elementów elektronicznych. Analizy, jakim można poddać projektowany układ elektroniczny: analiza stanu nieustalonego (Transient), analiza stałoprądowa (DC sweep), analiza zmiennoprądowa (AC sweep), stałoprądowa analiza wrażliwości (DC sensitivity), analiza szumowa (noise), analiza Monte Carlo. Sposoby definiowania zmiennej wyjściowej. Podstawowe elementy automatyki. Narzędzie do wyświetlania wyników analiz w postaci oscylogramów. Porównanie możliwości jakie oferują program PSPICE A/D, PSIM oraz innych pakietów programowych dostępnych na rynku.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Programowalne sterowniki logiczne (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Automatyki

  Wiadomości ogólne o sterownikach przemysłowych SIMATIC S5/S7. Zadania stawiane sterownikom PLC - sterownik PLC jako system czasu rzeczywistego, cechy charakterystyczne układów sterowania wykorzystujących sterowniki PLC. Podstawy budowy sterownika konstrukcja sterownika, struktura wewnętrzna sterownika, system wejść-wyjść, interfejs programisty i obsługa sterownika, wbudowane bloki funkcyjne (obsługi wejść-wyjść, regulatora PID, itd.). Podstawy programowania - omówienie podstawowych bloków programowych sterownika, przedstawienie struktury pamięci i zasad jej adresowania, omówienie zestawu instrukcji, omówienie możliwych postaci reprezentacji programu w sterowniku (schemat drabinkowy, schemat blokowy, lista instrukcji) i tworzenia właściwej struktury programu sterującego dla sterownika PLC. Podstawy diagnostyki. Komunikacja sterownika PLC z otoczeniem.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Ochrona danych (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Automatyki

  Prawne podstawy bezpieczeństwa informacji. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Łamanie szyfrów. Arytmetyka modularna. Systemy kryptograficzne z kluczami symetrycznymi. Szyfry strumieniowe i blokowe. Szyfr afiniczny dla monogramów i poligramów. Szyfr z kluczem bieżącym. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawieniowe. Algorytm AES. Systemy kryptograficzne z kluczami publicznymi. Szyfr plecakowy. Algorytm RSA. Pojęcie podpisu cyfrowego: funkcje, aspekty ekonomiczne, zasada działania. Certyfikaty. Rola centrów certyfikacji. Procedury wymiany kluczy. Podpisywanie plików. Kryptografia kwantowa. Jednokierunkowe funkcje skrótu. Ataki na systemy komputerowe. Kody samokorekcyjne.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Programowalne sterowniki logiczne (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Automatyki

  Podstawowe informacje dotyczące programowalnych sterowników logicznych. Konstrukcja sterowników programowalnych. Zasada działania sterowników. Ogólne zagadnienia tworzenia oprogramowania użytkowego przemysłowych układów sterowania. Języki i metody programowania sterowników programowalnych. Zestawy instrukcji programowych. Przykłady programowania sterowników PLC z wykorzystaniem edytora drabinkowego. Urządzenia HMI, panele operatorskie.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Automatyka napędu elektrycznego (przedmiot obieralny)

  Automatyka i robotyka
  Instytut Automatyki

  Wektor przestrzenny. Definicje i podstawowe zależności. Transformacje do różnych układów współrzędnych. Opis silnika indukcyjnego za pomocą wektorów przestrzennych. Sterowanie polowo-zorientowane (FOC). Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC). Wybrane problemy modulacji szerokości impulsów (PWM).

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Pomiary w elektroenergetyce

  Elektrotechnika
  Instytut Elektroenergetyki

  Miernictwo techniki świetlnej Pomiary w procesach przetwarzania energii Wysokonapięciowa technika probiercza Przekładniki w elektroenergetyce Systemy zarządzania jakością

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Informatyka w elektroenergetyce

  Elektrotechnika
  Instytut Elektroenergetyki

  Komputerowy handel energią 45h Wspomaganie projektowania 30h Modelowanie w elektroenergetyce 45h

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Instalacje niskonapięciowe

  Elektrotechnika
  Instytut Elektroenergetyki

  Oświetlenie i instalacje oświetleniowe 45h Instalacje niskonapięciowe w budynkach 30h Bezpieczeństwo elektryczne 30h Kosztorysowanie robót elektrycznych 15h

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Energetyka odnawialna

  Elektrotechnika
  Instytut Elektroenergetyki

  Źródła odnawialne 30h Energetyka rozproszona 30h Technologie wysokonapięciowe 30h Energetyka a środowisko 30h

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Inżynieria wysokich napięć

  Elektrotechnika
  Instytut Elektroenergetyki

  Wysokonapięciowa technika probiercza 45h Wysokonapięciowe układy izolacyjne 45h Kompatybilność i ekologia 30h

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Oświetlenie elektryczne

  Elektrotechnika
  Instytut Elektroenergetyki

  Oświetlenie zewnętrzne 30h Oświetlenie wnętrz 30h Sieci i instalacje oświetleniowe 30h Miernictwo techniki świetlnej 30h

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Sieci elektroenergetyczne

  Elektrotechnika
  Instytut Elektroenergetyki

  Stacje elektroenergetyczne 45h Linie elektroenergetyczne 45h Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 30h

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Trakcja elektryczna

  Elektrotechnika
  Instytut Elektroenergetyki

  Elektroenergetyka trakcyjna 45h Modelowanie procesów trakcyjnych 30h Pojazdy trakcyjne 45h

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Elektroenergetyka przemysłowa

  Elektrotechnika
  Instytut Elektroenergetyki

  Sterowanie w elektroenergetyce 60h Metody komputerowe w elektroenergetyce 30h Użytkowanie energii 30h

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Elektrownie (E1)

  Elektrotechnika
  Instytut Elektroenergetyki

  Urządzenia energetyczne 45h Pomiary w elektrowniach 45h Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni 30h

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Problemy XXI wieku

  Elektrotechnika
  Instytut Automatyki

  • Metody poszukiwania pracy – wykł. 15 h + proj. 15 h (I-13) • Ochrona danych – wykł. 15 h + lab. 30 h (I-13) • Podstawy bioinformatyki – wykł. 15 h + lab. 15 h (I-13) • Problemy współczesnej nauki – wykł. 15 h (I-13)

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Metody przetwarzania danych

  Elektrotechnika
  Instytut Automatyki

  Programowanie sieci WEB – wykł. 15 h + lab. 30 h (I-13) • Komputerowe wspomaganie projektowania obwodów drukowanych – wykł. 15 h + lab. 30 h (I-13) • Wizualizacja w systemach przemysłowych – wykł. 15 h + lab. 30 h (I-13)

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Sprzęt i programowanie układów automatyki

  Elektrotechnika
  Instytut Automatyki

  Interfejsy systemów mikroprocesorowych – wykł. 15 h + lab. 30 h (I-13) • Komunikacja sieciowa sterowników PLC – wykł. 15 h + lab. 30 h (I-13) • Procesory sygnałowe – wykł. 15 h + lab. 15 h (I-13)

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Komputerowe układy i systemy pomiarowe

  Elektrotechnika
  Instytut Automatyki

  • Komputerowe systemy pomiarowe – wykł. 30 h + lab. 30 h (I-12) • Przyrządy wirtualne – lab. 15 h (I-12) • Planowanie eksperymentu – wykł. 30 h + lab. 15 h (I-12)

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Projektowanie i konstrukcja aparatury pomiarowej

  Elektrotechnika
  Instytut Automatyki

  • Projektowanie aparatury pomiarowej – wykł. 15 h + proj. 30 h (I-12) • Kontrolery i procesory sygnałowe w zastosowaniach pomiarowych – wykł. 15 h + lab. 30 h (I-12) • Zagadnienia prawne metrologii – wykł. 15 h (I-12)

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Systemy zapewniania jakości

  Elektrotechnika
  Instytut Automatyki

  • Pomiary w procesach produkcyjnych • Systemy zapewnienia jakości każdy z obu przedmiotów – wykł. 15 h + lab. 15 h (I-12) • Informatyczne narzędzia automatyki – wykł. 30 h + lab. 30 h (I-13)

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Systemy zapewniania jakości

  Elektrotechnika
  Instytut Automatyki

  • Pomiary w procesach produkcyjnych • Systemy zapewnienia jakości każdy z obu przedmiotów – wykł. 15 h + lab. 15 h (I-12) • Informatyczne narzędzia automatyki – wykł. 30 h + lab. 30 h (I-13)

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Informatyka w automatyce i metrologii

  Elektrotechnika
  Instytut Automatyki

  • Informatyka w automatyce i metrologii • Oprogramowanie systemów pomiarowych • Algorytmy przetwarzania a/c i c/a każdy z obu przedmiotów – wykł. 15 h + lab. 15 h (I-12) • Elektroniczne elementy automatyki • Modelowanie elementów i systemów każdy z obu przedmiotów – wykł. 15 h + lab. 15 h (I-13)

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Automatyzacja procesów produkcyjnych

  Elektrotechnika
  Instytut Automatyki

  • Inteligentne przetworniki pomiarowe • Systemy wbudowane każdy z obu przedmiotów – wykł. 15 h + lab. 15 h (I-12) • Automatyka przemysłowa – wykł. 30 h + lab. 30 h (I-13)

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Pomiary w automatyce

  Elektrotechnika
  Instytut Automatyki

  • Interfejsy pomiarowe • Pomiary przemysłowe każdy z obu przedmiotów – wykł. 15 h + lab. 15 h (I-12) • Programowanie i zastosowanie mikroprocesorów – wykł. 30 h + lab. 30 h (I-13)

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Woźniak

  Modelowanie przetworników

  Elektrotechnika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  • parametry urządzeń elektrycznych oraz ich wpływ na charakterystyki eksploatacyjne w równych stanach pracy • systemy pomiarowe wraz z umiejętnościami interpretacji wyników pomiarów • podstawy modelowania i symulacji systemów przekształtnikowych • podstawy modelowania, analizy i optymalnego projektowania obiektów elektromagnetycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod numerycznych

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Technologie przetworników

  Elektrotechnika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  • podstawy obliczeń elektromagnetycznych i eksploatacyjnych maszyn elektrycznych i transformatorów z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych • metody identyfikacji parametrów maszyn elektrycznych, oraz identyfikacji i analizy źródeł uszkodzeń maszyn elektrycznych, • metody modelowania zjawisk przejściowych elektromagnetycznych i elektromechanicznych

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Modelowanie i systemy rozmyte (przedmioty)

  Elektrotechnika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  • metody modelowania, analizy i optymalnego projektowania obiektów mikrosystemów, • programowanie sterowników programowalnych PLC z wykorzystaniem logiki rozmytej, • podstawowe zjawiska zachodzące w układach interfejsów komunikacyjnych, • aspekty zagadnień optymalizacji

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Informatyzacja procesów technologicznych

  Elektrotechnika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  • podstawy tworzenia modeli przestrzennych, • metody opracowania i zarządzania dokumentacją techniczną, • możliwości wykorzystania przemysłowych sieci komunikacyjnych oraz tworzenie ich projektów z wykorzystaniem systemów SCADA, • budowę i działanie systemów bezpieczeństwa, • podstawowe zagadnienia dotyczące procesu przygotowania materiałów biznesowych i marketingowych do druku.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Przetworniki elektromechaniczne

  Elektrotechnika
  Katedra Aparatów Elektrycznych

  Przedmioty do wyboru w ramach bloku: -Badanie łączników -Teoria zjawisk łączeniowych -Urządzenia i układy rozdzielcze -Aparatura instalacyjna -Hybrydowe i półprzewodnikowe urządzenia łączeniowe cz. II

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Magdalena Stasiak-Bieniecka

  Nowoczesne technologie

  Elektrotechnika
  Katedra Aparatów Elektrycznych

  Przedmioty do wyboru w ramach bloku: -Technologie sześciofluorkowe w elektrotechnice -Technologie próżniowe w elektrotechnice -Technologie wodorowe w elektrotechnice

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Magdalena Stasiak-Bieniecka

  Energooszczędne technologie użytkowania energii elektrycznej

  Elektrotechnika
  Katedra Aparatów Elektrycznych

  Przedmioty do wyboru w ramach bloku: -Zasobnikowe urządzenia elektryczne -Kriotechnika w zasobnikowych systemach użytkowania energii elektrycznej -Zasobniki energii w systemach i środkach transportu

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Magdalena Stasiak-Bieniecka

  Informatyzacja procesów biznesowych

  Elektrotechnika
  Katedra Aparatów Elektrycznych

  Przedmioty do wyboru w ramach bloku: -Informatyzacja procesów biznesowych -Metodologia zarządzania podmiotami gospodarczymi -Hurtownie danych -Sieci komputerowe

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Magdalena Stasiak-Bieniecka

  Samochodowe systemy mechatroniczne

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: • Elektronika samochodowa • Układy mechatroniki samochodowej • Projektowanie układów mechatroniki samochodowe

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Mikrosystemy elektroniczne

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: - Reprogramowalne systemy wbudowane - Platformy SoC - Języki HDL - Rekonfigurowalne układy logiczne

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Analiza i transmisja danych w mechatronice

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: - Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów w mechatronice - Metody rozwiązywania zagadnień odwrotnych w zastosowaniach inżynierskich - Zagadnienia bezpieczeństwa transmisji danych - Metody analizy i wizualizacji obrazów wolumetrycznych

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Biosystemy

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: - Podstawy biomateriałów - Podstawy biotechnologii - Chemo- i biosensory - Materiały organiczne dla elektroniki

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Mechatroniczne układy napędowe

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: - Układy sterowania w napędzie elektrycznym - Elektroniczne elementy układów napędowych - Przekształtniki energoelektroniczne - Elektromechaniczne układy napędowe

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Mechatronika pojazdowa

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: - Czujniki w pojazdach samochodowych - Elektromechanika samochodowa - Podstawy mechatroniki samochodowej - Diagnostyka systemów mechatroniki samochodowej

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Systemy elektroniczne w mechatronice

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: - Przyrządy półprzewodnikowe mocy - Elektroniczne układy sterowania nastawników - Systemy sterowania w elektronice przemysłowej - Komputerowe wspomaganie projektowania systemów elektronicznych

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Mechatronika w ekologii przemysłowej

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: - Ochrona środowiska i ekologia przemysłowa - Komputerowy monitoring procesów przemysłowych przy wykorzystaniu sterowników PLC - Projektowanie i eksploatacja mechatronicznych systemów ochrony środowiska - Recykling urządzeń i elektrotechnologie odzysku surowców

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Hybrydowe łączeniowe elementy mechatroniczne

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: - Układy sterowania elementów łączeniowych mechatroniki - Hybrydowe i półprzewodnikowe elementy łączeniowe mechatroniki - Bezpieczeństwo i pewność zasilania systemów mechatronicznych - Aparatura sterownicza i zabezpieczająca w mechatronice

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Elastyczne systemy mechatroniczne

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: - Elektronika elastyczna - Zintegrowane mikro-biosystemy - Autonomiczne źródła energii - Elektronika wysokotemperaturowa

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Systemy mechatroniczne w AGD

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: - Podzespoły mechatroniczne w urządzeniach AGD - Dynamika układów mechatronicznych - Diagnostyka systemów mechatronicznych - Programowanie mikrokontrolerów

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Sensory i aktuatory tekstroniczne

  Mechatronika
  Instytut Informatyki Stosowanej

  Przedmioty: - Podstawy tekstroniki - Materiały tekstroniczne - Sensory tekstroniczne - Aktuatory tekstroniczne

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Grafika sieciowa

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  Przedmioty zostały tak dobrane, aby przedstawić studentom spektrum zagadnień tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej dla potrzeb aplikacji sieciowych. Podczas zajęć studenci poznają mechanizmy tworzenia grafiki przy pomocy różnych języków programowania, w tym skryptowych, wraz z zastosowaniem różnych bibliotek. W programie bloku znajduje się: generowanie dynamicznych elementów sieciowych interfejsów graficznych, tworzenie aplikacji sieciowych i ich graficznych składników, tworzenie scen 3D przeznaczonych na potrzeby sieciowych gier 3D oraz integracja grafiki z dokumentami sieciowymi. Osoby zainteresowane wyborem bloku powinny posiadać umiejętności w zakresie programowania w językach obiektowych i skryptowych.

  Więcej informacji | Kontakt: dr Joanna Sekulska-Nalewajko

  Testowanie i zapewnienie jakości oprogramowania

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  Wybierając ten blok student zapozna się z zagadnieniami związanymi z metodami zapewniania jakości oprogramowania, których filarem jest testowanie. Oprogramowanie można testować na wiele sposobów, a każda z metod ma swoje wady i zalety. W ramach bloku poruszane są takie zagadnienia, jak: testy jednostkowe, izolacja testu, testy integracyjne, testy funkcjonalne, testowanie aplikacji webowych, TDD, BDD, testy parametryczne, i wiele innych. Tematyka przydatna jest tak dla tych, którzy chcieliby pracować na stanowisku testera, jak i programistów. Dodatkowo zapewniamy, że zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych środowisk programistycznych i narzędzi, które stosowane są w branży IT w codziennej pracy nad rozwojem oprogramowania.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Radosław Adamus

  Grafika i multimedia

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  Blok „Grafika i Multimedia” zapewnia zdobycie umiejętności w zakresie tworzenia i obróbki informacji audiowizualnej oraz dalszego wykorzystywania jej w aplikacjach graficznych. W trakcie zajęć są poruszane tematy: tworzenia animacji komputerowej wspartej programowaniem w językach skryptowych; konwersji projektów animacji 2D do formatów filmowych lub obiektów HTML5 Canvas; budowania interfejsów graficznych; kreowania fotorealistycznych wizualizacji oraz animacji 3D; zasad profesjonalnego montażu filmów i ich udźwiękowiania. Nabytą wiedzę można wykorzystać w tworzeniu gier i aplikacji graficznych na urządzenia przenośne; programowaniu aplikacji multimedialnych oraz przy post produkcji filmów. Osoby zainteresowane wyborem bloku powinny posiadać umiejętność programowania w stopniu podstawowym. Mile widziane jest zainteresowanie grafiką komputerową oraz wrażliwość plastyczna.

  Więcej informacji | Kontakt: dr Joanna Sekulska-Nalewajko

  Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  Blok stanowi wprowadzenie do zagadnień wizji komputerowej. W ramach zajęć studenci zapoznają się z metodami akwizycji obrazów, sposobami reprezentacji obrazów cyfrowych oraz popularnymi algorytmami przetwarzania i analizy obrazów. W szczególności, omówione zostaną metody poprawy jakości obrazu, filtracja obrazu, techniki segmentacji obrazu oraz deskryptory obiektów w obrazach binarnych. Studenci poznają także popularne algorytmy konstrukcji klasyfikatorów oraz zapoznają się z możliwościami przetwarzania w systemach komputerowych informacji nieprecyzyjnych i realizacji mechanizmów uczenia się z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych, logiki rozmytej oraz sztucznych sieci neuronowych. Nauczą się także stosować ww. metody w celu rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich związanych z przetwarzaniem i analizą obrazów.

  Więcej informacji | Kontakt: dr hab. inż. Anna Fabijańska, prof. PŁ

  Programowanie gier

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  W ramach bloku obieralnego przekazywana jest wiedza dotycząca tworzenia gier, z nastawieniem na gry 2D i urządzenia mobilne. Uczymy podstaw i praktyk, bez których zrobienie dobrych gier jest dużo bardziej skomplikowane. Technologie z których korzystamy są dostosowane głównie do programowania na Windows 10, Xbox One oraz na systemy mobilne iOS i Android na przykładzie frameworków DirectX Toolkit, MonoGame, SDL i Phaser, ale zdobyta wiedza będzie miała zastosowanie niezależnie od systemu operacyjnego lub wykorzystywanych narzędzi. W ramach bloku omawiane są wszystkie podstawowe zagadnienia, których umiejętność jest potrzebna do własnoręcznego pisania gier, takie jak: pętla gry, wyświetlanie i animowanie obiektów 2D, logika i wykrywanie kolizji, projektowanie poziomów oraz efekty dźwiękowe i graficzne z wykorzystaniem shaderów. W ramach bloku poruszane są również zagadnienia związane z dostosowaniem interfejsu użytkownika do potrzeb urządzeń mobilnych, mikrotransakcjami i przygotowaniem aplikacji do sprzedaży na platformach Apple App Store, Microsoft Store i Google Play.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Paweł Kapusta

  Zaawansowane programowanie sieciowe

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  Chmury obliczeniowe, platformy mobilne, multimedia to jedne z najbardziej powszechnych aspektów programowania współczesnych aplikacji użytkowych. Obecne rozwiązania coraz częściej opiewają o standardy oparte właśnie o komunikacje sieciową w celu transmisji zadań do ich realizacji w chmurze oraz odebrania i prezentacji wyników na ekranie dowolnego urządzenia. Błyskawiczna synchronizacja informacji pomiędzy urządzeniami np. przy wykorzystaniu protokołu WebSocket oraz wykorzystanie API wspierającego przetwarzanie informacji multimedialnej (obraz, audio i wideo), ale również techniki projektowania dynamicznych interfejsów urządzeń mobilnych stanowią sedno całego bloku. W ramach trzech przedmiotów studenci opracują trzy moduły, które w konsekwencji stanowić będą jedno finalne rozwiązanie informatyczne.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Radosław Wajman

  Zarządzanie sieciami komputerowymi

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  Znajomość technologii sieciowych, w szczególności zasad działania i konfiguracji dynamicznych protokołów routingu jest obecnie niezwykle istotna dla wszystkich inżynierów informatyków. W ramach bloku obieralnego studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń w systemach informatycznych oraz procesem ciągłego zwiększania poziomu bezpieczeństwa między innymi poprzez audyt i testy penetracyjne. Szczegółowe zagadnienia realizowane w ramach bloku są następujące: audyt bezpieczeństwa, audyt infrastruktury, audyt legalności oprogramowania, testy penetracyjne, ataki socjotechniczne, e-mail spoofing i phishing, PKI, klonowanie i podrabianie certyfikatów oraz fałszowanie stron, ARP spoofing, DNS spoofing, ataki na SSL, honeypot, routing statyczny i protokoły routingu dynamicznego: RIPv1, RIPv2,EIGRP, OSPF oraz dodatkowo ACL, translacja adresów (techniki NAT i PAT), łańcuchy IP oraz mechanizmy tunelowania.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Łukasz Sturgulewski

  Big Data i programowanie aplikacji bazodanowych

  Informatyka
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu • metod przetwarzania złożonych danych o dużych wolumenach, • metod reprezentacji i wydobywania wiedzy, • programowania aplikacji klienckich w modelu trójwarstwowym, • tworzenia lekkich, uniwersalnych (cross platform) aplikacji klienckich.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Zaawansowane aplikacje bazodanowe

  Informatyka
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu • zaawansowanego projektowania i programowania relacyjnoobiektowych systemów baz danych, • tworzenia aplikacji pracujących w architekturze trójwarstwowej w technologii Java, • wykorzystania komercyjnych systemów baz danych do analizy danych biznesowych, • programowania za pomocą wbudowanych języków proceduralnych, • zastosowania języków obiektowych w bazach danych.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Technologie mobilne

  Informatyka
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Przedmioty zostały tak dobrane, aby przedstawić studentom zagadnienia charakterystyczne dla procesu rozwoju aplikacji na urządzenia mobilne takie jak telefony czy tablety. Podczas zajęć studenci poznają: * Charakterystykę systemów mobilnych * Różnicę pomiędzy najpopularniejszymi platformami: Android, iOS, Windows Phone, HTML5 * System operacyjny Android, * Środowisko programistyczne dla platform Android * API systemu Android pozwalające wykorzystać typowe możliwości telefonów komórkowych: rozmowy telefoniczne, SMS, email, mapy, GPS, akcelerometry, kompas * Charakterystykę projektowania i rozwoju aplikacji mobilnych uwzględniając charakterystyczne elementy: zmienna wielkość ekranu, różne kanały komunikacyjne, czujniki umożliwiające współpracę z otoczeniem * Współpraca aplikacji mobilnych z rozproszoną architekturą usług sieciowych * Najpopularniejsze usługi przetwarzania w chmurze * Rozwój i projektowanie aplikacji mobilnych według metodologii SCRUM

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Przemysław Sękalski

  Techniki multimedialne

  Informatyka
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Technologie Multimedialne są jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi programistycznych. Wystarczy rozejrzeć się w zmianach jakie dokonały się w ostatnim dziesięcioleciu na przykładzie Internetu oraz urządzeń osobistych, takich jak tablety czy smartfony. W najbliższej dekadzie nastąpi upowszechnienie się telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości (UHD 4k i wyższych) nie tylko w odbiornikach TV, ale także w urządzeniach przenośnych. Widoczna jest także integracja mediów – telewizja, telefonia, Internet w postaci nowych urządzeń i rozwiązań. Jako przykład można wskazać telefonię internetową VoIP, która obecnie jest powszechną usługą oferowaną zarówno przez lokalnych, jak i dużych operatorów. Jesteśmy na początku upowszechnienia się obrazowania trójwymiarowego, dla którego największą barierą wejścia jest ciągle brak treści (kontentu), która umożliwiałby nadawanie pełnowymiarowych kanałów telewizyjnych. Wachlarz potencjalnych aplikacji technologii multimedialnych jest ograniczony wyłącznie przez pomysłowość projektanta systemu, dlatego zajęcia będą nastawione na opracowywanie własnych nowatorskich rozwiązań na bazie gotowych, ogólnie dostępnych technologii.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Przemysław Sękalski

  eBiznes

  Informatyka
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Zajęcia pozwolą studentom nabyć umiejętności niezbędne budowania systemów do obsługi elektonicznej w sferze biznesowej. Poza poznaniem i usystematyzowaniem podstawowych pojęć związanych z klasyfikacją transakcji internetowych oraz fomami e-biznesu poznają też najważniejsze rozwiązania dla biznesu takie jak systemy: elektronicznej wymiany danych (EDI, XML/EDI), elektronicznego przesyłania środków pieniężnych (EFT), technologie transakcji finansowych, systemy ERP i CRM, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny, infrastrukturę PKI.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Mariusz Orlikowski

  Usługi w sieciach teleinformatycznych

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Blok wprowadza w zagadnienia związane z metodami realizacji nowych usług oferowanych z wykorzystaniem współczesnych sieci telekomunikacyjnych. W wyniku realizacji bloku studenci będą znali architekturę telekomunikacyjnych platform usługowych oraz potrafili wykorzystywać interfejsy programistyczne sieci telekomunikacyjnych do tworzenia nowych usług. Blok realizowany jest we współpracy z Orange Labs.

  Więcej informacji | Kontakt: Piotr Korbel

  Układy i sieci światłowodowe

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  "Techniki światłowodowe, układy optoelektroniczne, sieci optotelekomunikacyjne to dziś jedne z najbardziej rozwijanych technologii. Znajdują one zastosowanie nie tylko w telekomunikacji, ale i w różnych gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo, przemysł samochodowy, szeroko pojęta produkcja. Również czujniki oparte na technologii światłowodowej znajdują obecnie coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach takich jak medycyna, przemysł samochodowy, budownictwo. Poznanie podstaw układów i sieci światłowodowych stanowi niezbędny element wiedzy współczesnego inżyniera i jest punktem wyjścia w zdobywaniu dalszych kwalifikacji. Wiedza z zakresu budowy, rodzajów, możliwości zastosowania czujników światłowodowych, wraz z umiejętnością projektowania systemów pomiarowych w oparciu o czujniki światłowodowe, stanowią istotne i wysoko cenione umiejętności wśród współczesnych inżynierów elektroników.

  Więcej informacji | Kontakt: Marcin Kałuża

  Systemy radiowe krótkiego zasięgu

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  "W ramach bloku będą przedstawione zasady działania, budowa i zastosowania sieci radiowych krótkiego zasięgu. Studenci będą rozumieli najnowsze protokoły komunikacyjne stosowane w sieciach sensorowych (802.15.4, ZigBee, 6LowPAN) w stopniu umożliwiającym samodzilne projektowanie sieci i modułów tworzących węzły radiowych sieci krótkiego zasięgu.

  Więcej informacji | Kontakt: Piotr Wasilewski

  Systemy monitoringu i kontroli dostępu

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Studenci nabędą wiedzę o projektowaniu, budowie i działaniu systemów monitorowania, nadzoru i kontroli dostępu do obiektów i zasobów. Zapoznają się z nowoczesnymi systemami alarmowymi i systemami monitorowania. Dowiedzą się co to jest biometria i jakie są jej obszary zastosowań. Poznają podstawowe systemy i metody identyfikacji osób. Zostaną zapoznani z problemami monitorowania i wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych.

  Więcej informacji | Kontakt: Piotr Szczypiński

  Projektowanie systemów elektronicznych

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Odpowiednio zaprojektowany analogowy czy cyfrowy układ elektroniczny to zwykle jedynie element większego systemu, którego koncepcja musi być właściwie dobrana do określonego zastosowania. Koncepcja taka, zazwyczaj oparta o schemat blokowy, definiuje m.in. sygnały i wielkości wejściowe i wyjściowe całego systemu, rodzaj zasilania, rodzaj i ilość potrzebnych w systemie elementarnych układów elektronicznych, sposoby wymiany sygnałów między nimi. Proces myślowy związany z projektowaniem zintegrowanego systemu staje się często na tyle złożony, że wymaga zastosowania odpowiednich technik zarządzania projektem, dostępnych zazwyczaj w komputerowych środowiskach wspomagających typu CAD dedykowanych tworzeniu systemów. Podobnie jak pojedynczy układ, zaprojektowany system elektroniczny trzeba jeszcze wykonać, zmontować, uruchomić, przetestować i udokumentować. Umiejętności powyższe będą stanowiły istotne rozwinięcie kompetencji projektanta układów elektronicznych.

  Więcej informacji | Kontakt: Marcin Kociołek

  Projektowanie bezprzewodowych sieci komputerowych

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Blok wprowadza studenta w zaawansowane zagadnienia niezbędne projektantowi bezprzewodowych sieci komputerowych. Student poznaje protokoły oraz charakterystykę urządzeń wykorzystywanych w takich sieciach. Szczególna uwaga poświęcona jest zagadnieniom bezpieczeństwa wymiany informacji w sieciach radiowych. Omawiane są zjawiska propagacyjne, szczególnie występujące w środowiskach wnętrz budynków i w liniach radiowych, a także rekomendacje Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) dotyczące obliczeń propagacyjnych w różnych środowiskach i dla różnych zakresów częstotliwości. Student poznaje podstawy techniki antenowej wykorzystywanej w punktach dostępowych i terminalach.

  Więcej informacji | Kontakt: Łukasz Januszkiewicz

  Projektowanie analogowych i cyfrowych układów elektronicznych

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Zaprojektowanie układu elektronicznego to nie tylko opracowanie schematu połączeń i wykonanie płytki drukowanej. Aby układ działał zgodnie z intencjami projektanta, musi być oparty na odpowiednio zdefiniowanych założeniach, mieć odpowiednio dobrane elementy i sposoby ich aplikacji. Dopiero na ich podstawie inżynier wykonuje właściwy projekt, wspomagając się narzędziami komputerowych środowisk projektowania układów (CAD), dzięki którym tworzy i weryfikuje schemat połączeń, przeprowadza symulację działania układu, projektuje płytkę drukowaną itp. Biegłe posługiwanie się nowoczesnym środowiskiem do wspomagania projektowania układów elektronicznych jest jedną z podstawowych umiejętności wymaganych dziś od inżyniera elektronika. Na tym jednak proces projektowania się nie kończy, gdyż wykonany układ trzeba jeszcze uruchomić i przetestować, wreszcie wykonać jego dokumentację techniczną dla przyszłego użytkownika. Opanowanie takiego właśnie, całościowego podejścia do projektowania układów elektronicznych, decyduje później o efektywności pracy inżyniera konstruktora.

  Więcej informacji | Kontakt: Marcin Kociołek

  Programowanie urządzeń mobilnych i ich zastosowania

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Tematyka proponowanych przedmiotów jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w zakresie związanym z programowaniem telefonów komórkowych typu smartphone (Android, iOS, Windows Phone). Zajęcia, prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, umożliwią zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program certyfikowanych szkoleń firm Microsoft i Apple. Nabyte kompetencje, są nie tylko cenione na rynku pracy, ale mogą także stanowić fundament do rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach własnej firmy programistycznej.

  Więcej informacji | Kontakt: Piotr Skulimowski

  Programowanie mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Podczas zajęć Studenci nabywają umiejętności projektowania i budowania systemów mikroprocesorowych oraz systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów obrazowych i dźwiękowych. Doświadczenie zdobyte podczas zajęć jest podstawą do realizacji ciekawych i cenionych przez pracodawców projektów dyplomowych z obszaru zastosowań współczesnej elektroniki cyfrowej oraz urządzeń mobilnych.

  Więcej informacji | Kontakt: Marcin Kociołek

  Mikrokontrolery i sterowniki PLC

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Mikrokontrolery to jedne z najważniejszych układów scalonych. Pełnią rolę jednostek sterujących w wielu urządzeniach elektronicznych, od prostych układów typu termometr elektroniczny czy budzik, po zaawansowane systemy mikroprocesorowe w automatyce przemysłowej, samochodach czy samolotach. W układach elektronicznych to właśnie mikrokontroler decyduje, na podstawie swojego oprogramowania, o sposobie zadziałania urządzenia w danej sytuacji. Sterownik PLC to podstawowy element dzisiejszych systemów automatyki przemysłowej. Jako centralna jednostka sterująca procesem przemysłowym nadzoruje pracę wszelkich napędów, czujników, zaworów itp. Dzięki swej uniwersalności, niezawodności i intuicyjnemu programowaniu, sterowniki PLC są obecnie podstawą zarówno prostych, jak i rozbudowanych systemów automatyki przemysłowej. Umiejętność projektowania i programowania systemów automatycznego sterowania opartych o mikrokontrolery i sterowniki PLC to dziś jedna z podstawowych kompetencji inżyniera elektronika.

  Więcej informacji | Kontakt: Mariusz Felczak

  Inżynieria akustyczna

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Blok obejmuje szereg zagadnień związanych z odtwarzaniem, nagrywaniem i przetwarzaniem dźwięku; od teoretycznych podstaw akustyki i percepcji dźwięku, przez programistyczną lub sprzętową implementację algorytmów DSP, po budowę wzmacniaczy audio i głośników. Nabyte umiejętności będą przydatne zarówno dla amatorów/hobbistów chcących konstruować własny sprzęt, jak i dla osób planujących zawodowo zajmować się technologiami audio.

  Więcej informacji | Kontakt: Michał Bujacz

  Elektroniczne układy i systemy przemysłowe

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Elektroniczne układy i systemy przemysłowe to przede wszystkim cyfrowe systemy sterowania procesami przemysłowymi oraz elektroniczne urządzenia sterujące przepływem energii. Oprócz znanych sterowników PLC, sterowanie procesem może wymagać zastosowania innych układów programowanych czy procesorów sygnałowych, których aplikacja i programowanie stanowią cenne kompetencje inżynierów elektroników zatrudnionych w przemyśle. Inżynierowie tacy potrafią również zbudować system wizualizacji procesu ułatwiający jego kontrolę przez operatora. Znajomość układów elektroniki mocy to równie istotny aspekt kompetencji inżyniera przemysłowego, gdyż elektroniczne przekształtniki energii (przemienniki częstotliwości, falowniki, zasilacze) są obecnie spotykane na każdym kroku. Umiejętność integracji przemysłowych podsystemów sterowania i mocy oparta jest z kolei na szerokiej znajomości odpowiednich protokołów transmisji sygnałów i ogólnych zasad budowy systemów pod kątem ich bezpieczeństwa i niezawodności. Opanowanie powyższych zagadnień ma decydujące znaczenie w późniejszej pracy inżyniera elektronika w przemyśle.

  Więcej informacji | Kontakt: Mariusz Felczak

  Systemy mobilne i wbudowane w praktyce

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Blok obieralny Systemy mobilne i wbudowane ma na celu przedstawienie technologii używanych do budowy i oprogramowania nowoczesnych urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, PDA czy tablety oraz systemów wbudowanych, w tym systemów czasu rzeczywistego, które są wszechobecne w naszym codziennym życiu. Przykładową platformą sprzętową wykorzystywaną do pracy z systemami wbudowanymi na laboratoriach jest multimedialna płyta z procesorem ARM z wieloma atrakcyjnymi peryferiami, takimi jak dotykowy wyświetlacz graficzny. Studenci zapoznają się z systemami mobilnymi na przykładzie platformy Symbian OS i korzystają z certyfikowanych materiałów dydaktycznych Symbian Academy.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Dariusz Makowski

  Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Celem bloku jest przekazanie studentowi umiejętności efektywnego oraz kompletnego projektowania i syntezy scalonych analogowych i cyfrowych bloków funkcyjnych na poziomie schematu elektrycznego oraz topografii w podłożu półprzewodnikowym. Połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności dostarcza najważniejszych umiejętności wymaganych dla rozpoczęcia kariery zawodowego projektanta układów i systemów scalonych. W trakcie zajęć studenci pracują z oprogramowaniem stanowiącym standard w przemysłowym projektowaniu układów scalonych. Mają także dostęp do nowoczesnych technologii projektowych.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Mariusz Jankowski

  Zaawansowane programowanie obiektowe

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Blok ma za zadanie przedstawić zagadnienia związane z tworzeniem nowoczesnych aplikacji w językach zorientowanych obiektowo. W ramach zajęć studenci poznają język UML umożliwiający modelowanie złożonych procesów i aplikacji, zaawansowane aspekty języka C++, język C# oraz nowoczesne środowiska umożliwiające szybkie tworzenie aplikacji, w tym aplikacji wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Wojciech Tylman

  Układy sterowania w elektronice przemysłowej

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  W ramach bloku omawiane są zagadnienia związane ze sterowaniem układami elektronicznymi przy pomocy bloków analogowych i cyfrowych. Bloki te umożliwiają uzyskanie pożądanego działania urządzenia, mimo różnych zadań wyznaczanych przez użytkownika oraz zmiennych warunków pracy. Problemy te analizowane są na konkretnym przykładzie przekształtników energii elektrycznej, mają jednak charakter uniwersalny.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Łukasz Starzak

  Układy rekonfigurowalne i języki HDL

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Języki opisu sprzętu: VHDL, Verilog.: składnia, praktyczne programowanie sekwencyjne i współbieżne. Budowa, działanie układów reprogramowalnych i rekonfigurowalnych. Praktyczne zastosowania układów reprogramowalnych i rekonfigurowalnych ze szczególnym uwzględnieniem współbieżności.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Zbigniew Kulesza

  Układy elektroniki przemysłowej

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Blok daje Państwu solidne podstawy wiedzy w dziedzinie elektronicznych przekształtników energii elektrycznej – układów niezbędnych do funkcjonowania współczesnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Zaznajamia z podstawowymi ich grupami oraz kształci praktyczne umiejętności projektowania i konstrukcji z wykorzystaniem nowoczesnych podzespołów mocy. Kompetencje te są przydatne w różnorodnych obszarach współczesnej techniki – od skali makro do mikro – przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń lub podzespołów zasilająco-sterujących.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Tomasz Poźniak

  Technologie Internetowe

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Blok obejmuje zagadnienia programowania w języku Java, w szczególności projektowanie aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise Edition. Oprócz samej platformy JavaEE studenci zapoznają się ze szkieletami aplikacyjnymi (Spring, JSF, Struts2) oraz tematyką odwzorowań relacyjno-obiektowych (Hibernate). Przekazywane treści są uzupełnione o zagadnienia e-commerce.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Bartosz Sakowicz

  Systemy rekonfigurowalne

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Blok w sposób kompleksowy przedstawia możliwości realizacji systemów cyfrowych w oparciu o układy konfigurowalne. Demonstruje cały proces projektowy takich systemów – począwszy od specyfikacji wykonanej w języku opisu sprzętu, poprzez symulację, syntezę i wreszcie weryfikację oraz optymalizację projektowanego systemu. Co istotne, omawiane zagadnienia dotyczą zarówno projektowania specjalizowanych systemów wymagających dużego zrównoleglenia obliczeń jak i elastycznych systemów bazujących na implementowanych w układach konfigurowalnych procesorach.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Rafał Kiełbik

  Systemy mikroprocesorowe

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Blok przedstawia zagadnienia związane z konstruowaniem i oprogramowaniem systemów mikroprocesorowych, z naciskiem na zastosowania wbudowane. Omawiane są architektury popularnych mikrokontrolerów, konstrukcja i sposób podłączania pamięci oraz układów peryferyjnych. Istotnym elementem jest nauka programowania mikrokontrolerów w językach asemblera i w języku C

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Wojciech Tylman

  Projektowanie elektronicznych układów scalonych

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Blok przekazujący wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, produkcji i testowania układów scalonych cyfrowych i mieszanych. Oprócz podstawowej, specyficznej wiedzy z zakresu projektowania układów scalonych omówiona zostanie również problematyka związana z testowaniem i wykorzystaniem wyprodukowanych układów w elektronicznych systemach cyfrowych. Nabyta w oparciu o najnowsze oprogramowanie wspierające projektowanie pozwoli na łatwiejsze opanowanie dowolnego oprogramowania CAD-EDA wykorzystywanego w elektronice, dodatkowo umożliwiając wykorzystanie jako bazy systemów klasy UNIX/Linux.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Mariusz Jankowski

  Procesory ARM w systemach przemysłowych

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Historia, budowa i działanie wysokowydajnych procesorów do zastosowań wbudowanych ze szczególnym uwzględnieniem procesorów z rdzeniem ARM. Specyfika budowy, architektura RISC względem CISC, instrukcje asemblera ARM oraz Thumb. Praktyczne programowanie w asemblerze i języku C. Wykorzystanie techniki cyfrowej w aplikacjach systemów sterowania - mikroprocesorowe zastosowania procesorów w przemyśle z naciskiem na zastosowania komputerów i procesorów wykorzystujących rdzeń ARM.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Zbigniew Kulesza

  Pakiety CAD CAM EDA

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Podstawowym celem kursu jest przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów projektowania i realizacji układów elektronicznych. Tematyka bloku obejmuje zarówno omówienie stosowanych współcześnie podzespołów elektronicznych (typy, parametry, obudowy, itp.), jak i przedstawienie metodologii i narzędzi projektowych. W ramach zajęć praktycznych, uczestnicy samodzielnie projektują i wykonują (montaż, uruchomienie, testowanie) prototypowe układy elektroniczne.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Pietrzak

  Komputery przemysłowe i pakiety HMI SCADA

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Zagadnienia związane z zastosowaniami elektroniki cyfrowej w przemyśle: komputery i sterowniki przemysłowe PLC, ich programowanie i praktyczne zastosowania. Zastosowania i programowanie pakietów do komputerowej wizualizacji i nadrzędnego sterowania SCADA. Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem: pakiety MES i ERP.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Zbigniew Kulesza

  Komputerowe sterowanie w elektronice przemysłowej

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Zagadnienia związane z zastosowaniami elektroniki w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem techniki cyfrowej oraz mikroprocesorowej. Zastosowania mikroprocesorów, mikrokontrolerów i komputerów w przemyśle, sterowniki programowalne PLC. Wybrane układy cyfrowego sterowania w energoelektronice.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Zbigniew Kulesza

  Implementacja algorytmów CPS w systemach wbudowanych

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Tematyka bloku związana jest z implementacją algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach wbudowanych. Osoby biorące udział w zajęciach będą miały możliwość zapoznania się z budową platform sprzętowych systemów wbudowanych, jak również zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu metod i algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. W tym zakresie szczególny nacisk położony będzie na przetwarzanie sygnałów graficznych i akustycznych.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Zbigniew Kulesza

  Aplikacje w językach zorientowanych obiektowo

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Blok ma za zadanie przygotować wszystkich biorących udział w zajęciach do wdrożenia się w nowoczesne techniki programowania stosowane w komercyjnych rozwiązaniach rynkowych. Program zajęć dobrany jest w takiej formie by wykorzystać i uzupełnić umiejętności programowania nabyte już wcześniej przez uczestników i na ich podstawie budować zdolności ich praktycznego wykorzystania.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Wojciech Tylman

  Studia drugiego stopnia

  Brak takich bloków.

  Nowoczesna gospodarka energetyczna

  Elektrotechnika
  Instytut Elektroenergetyki

  Realizowane przedmioty: Aspekty techniczne i ekonomiczne w energetyce, Modelowanie systemów elektroenergetycznych, Regulacje sektora energetycznego Studentom oczywiście przed dokonaniem przez nich wyborów przedstawiliśmy pełną i aktualną ofertę. Instytut Energetyki

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Odnawialne źródła energii i mikrosystemy energetyczne

  Elektrotechnika
  Instytut Elektroenergetyki

  Realizowane przedmioty: lektromobilność, Urządzenia energetyki prosumenckiej, Integracja urządzeń energetyki prosumenckiej w mikrosystemach energetycznych Studentom oczywiście przed dokonaniem przez nich wyborów przedstawiliśmy pełną i aktualną ofertę. Instytut Energetyki

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Rozproszone przetwarzanie danych

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

  Jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na informatycznym rynku pracy w najbliższych lat będą specjaliści w zakresie przetwarzania dużych zbiorów danych. Środowisko biznesowe jest coraz bardziej świadome faktu, że tylko dostęp do technologii pozwalających na tworzenie rozwiązań pozwalających na analizę danych w czasie rzeczywistym jest kluczem do sukcesu. A danych, które produkuje nasza cywilizacja jest coraz więcej. W ramach bloku student pozna obecny stan wiedzy w zakresie przetwarzania danych i dostępnych narzędzi implementujących najpopularniejsze mechanizmy. Dodatkowo będzie miał okazję poznać zagadnienia wirtualizacji i konteneryzacji niezbędne do budowania platform chmur obliczeniowych - będących podstawowym środowiskiem pracy z dużymi zbiorami danych.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Tomasz Kowalski

  Odnawialne źródła energii

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

  Przedmioty realizowane w ramach bloku: Odnawialne źródła energii (OZE) Projektowanie systemów OZE Integracja OZE z siecią energetyczną

  Więcej informacji | Kontakt: dr hab. inż. Maciej Sibiński

  Technika mikrofalowa

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Mikrofale znalazły wiele bardzo pożytecznych zastosowań ułatwiających nam codzienne życie. Dzięki kuchence mikrofalowej dostaniemy ciepłą przekąskę w barze, dzięki radarowi mikrofalowemu możemy bezpiecznie podróżować samolotem. Mikrofale wykorzystywane są do przewidywania pogody (radar meteorologiczny) oraz do uspokajania niebezpiecznych kierowców (policyjny radar dopplerowski). Celem modułu Technika Mikrofalowa jest przedstawienie studentom technologii, które umożliwiają realizowanie tych i wielu innych bardzo potrzebnych zadań. Słuchacze poznają zasadę działania urządzeń mikrofalowych oraz nauczą się projektować ich podzespoły, a także przeprowadzać pomiary ich parametrów.

  Więcej informacji | Kontakt: Piotr Korbel

  Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  "Pomiar wielkości fizycznych oraz ich monitorowanie to zagadnienia kluczowe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnych, maszyn i środków transportu. Zasadniczymi elementami systemów pomiarowo-kontrolnych są wszelkiego rodzaju czujniki - odpowiedniki ludzkich zmysłów, zbierające ze swego otoczenia sygnały, które po interpretacji i przetworzeniu są wykorzystywane do komunikacji oraz do odpowiedniego oddziaływania na to otoczenie. Mierzone mogą być pojedyncze wielkości (temperatura, ciśnienie, wilgotność itp.) lub ich powierzchniowe czy przestrzenne rozkłady, czemu służą zaawansowane techniki pomiarowe jak termowizja czy stereowizja. Niemniej istotna jest właściwa akwizycja i przetworzenie sygnałów pomiarowych, realizowane zazwyczaj przez wyspecjalizowane systemy. Projektowanie i programowanie systemów kontrolno-pomiarowych to jedne z najważniejszych specjalistycznych umiejętności inżyniera elektronika bardzo cenionych w niemal wszystkich gałęziach przemysłu.

  Więcej informacji | Kontakt: Marcin Kałuża

  Cyfrowe techniki rozpoznawania obrazów

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Zarejestrowanie i zapisanie zdjęć lub filmów jest proste. Zmuszenie komputera aby zrozumiał co znajduje się w tych danych, zinterpretował je i odszukał te, na których nam zależy jest o wiele bardziej skomplikowane. Od kilku lat są dostępne programy do przeszukiwania baz danych multimediów (np. standard MPEG-7), w których zapytanie nie ma już formy tekstowej ale jest obrazem lub dźwiękiem podobnym do tego, którego poszukujemy. Systemy wykrywające twarz i uśmiech są powszechnie używane w aparatach cyfrowych a bardziej zaawansowane systemy umożliwiają rozpoznawanie osób na podstawie zdjęć ich twarzy. Powstają programy do rozpoznawania potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, automatycznego śledzenia podejrzanie zachowujących się osób oraz wykrywania niebezpiecznych sytuacji, takich jak bójki uliczne, napady i włamania. Techniki rozpoznawania obrazów są stosowane do interpretacji multispektralnych obrazów lotniczych i satelitarnych oraz do analizy rodzaju upraw stopnia ich nawożenia i nawodnienia, wykrywania złóż geologicznych, a także oceny zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby. Inne zastosowania to: diagnostyka obrazów biomedycznych, sterowanie pojazdami i wspomaganie kierowcy (utrzymywanie pojazdu w linii pasa jezdni, zachowanie odległości, hamowanie przed przeszkodą), itp. Blok "Cyfrowe techniki rozpoznawania obrazów" dotyczy rozwiązywania takich problemów jak: interpretowanie treści obrazów na podstawie cech ich tekstury, na podstawie analizy barwy oraz kształtu obiektów - w przypadku filmów wideo omawiamy metody analizy i opisu ruchu. Pokazujemy praktyczne zastosowania omawianych metod oraz ich łączenie w bardziej rozbudowane algorytmy i systemy sterujące i dokonujące decyzji na podstawie danych wizyjnych. W ramach zajęć wykorzystujemy dedykowane programy komputerowe, programistyczne technologie multimedialne i tworzymy rozwiązania programistyczne dedykowane dla specyficznych zagadnień.

  Więcej informacji | Kontakt: Michał Strzelecki

  Zaawansowane technologie mobilne

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Zapotrzebowanie rynku pracy branży IT na programistów aplikacji mobilnych charakteryzuje się stałą tendencją wzrostową. Studenci nabędą praktyczne umiejętności pisania rozbudowanych aplikacji dla zaawansowanych technologicznie urządzeń mobilnych takich jak: tablety, telefony komórkowe, smartfony. Zagadnienia związane z programowaniem telefonów komórkowych mogą stanowić temat pracy dyplomowej magisterskiej.

  Więcej informacji | Kontakt: Piotr Skulimowski

  Zaawansowana inżynieria akustyczna

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Blok obejmuje szereg zagadnień związanych z odtwarzaniem, nagrywaniem i przetwarzaniem dźwięku; od teoretycznych podstaw akustyki i percepcji dźwięku, przez programistyczną lub sprzętową implementację algorytmów DSP, po budowę wzmacniaczy audio i głośników. Nabyte umiejętności będą przydatne zarówno dla amatorów/hobbistów chcących konstruować własny sprzęt, jak i dla osób planujących zawodowo zajmować się technologiami audio.

  Więcej informacji | Kontakt: Michał bujacz

  Sieci bezprzewodowe 3. i 4. generacji

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Blok wprowadza w zagadnienia związane z ewolucją architektury współczesnych sieci radiokomunikacji ruchomej, technologiami warstwy fizycznej, protokołami oraz usługami realizowanymi w takich sieciach. W wyniku realizacji bloku studenci będą znali i rozumieli zagadnienia specyficzne dla projektowania systemów łączności bezprzewodowej trzeciej i czwartej generacji, będą potrafili krytycznie ocenić funkcjonowanie sieci oraz dokonać doboru parametrów elementów i urządzeń projektowanych systemów.

  Więcej informacji | Kontakt: Piotr Korbel

  Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Pomiar wielkości fizycznych oraz ich monitorowanie to zagadnienia kluczowe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnych, maszyn i środków transportu. Zasadniczymi elementami systemów pomiarowo-kontrolnych są wszelkiego rodzaju czujniki - odpowiedniki ludzkich zmysłów, zbierające ze swego otoczenia sygnały, które po interpretacji i przetworzeniu są wykorzystywane do komunikacji oraz do odpowiedniego oddziaływania na to otoczenie. Mierzone mogą być pojedyncze wielkości (temperatura, ciśnienie, wilgotność itp.) lub ich powierzchniowe czy przestrzenne rozkłady, czemu służą zaawansowane techniki pomiarowe jak termowizja czy stereowizja. Niemniej istotna jest właściwa akwizycja i przetworzenie sygnałów pomiarowych, realizowane zazwyczaj przez wyspecjalizowane systemy. Projektowanie i programowanie systemów kontrolno-pomiarowych to jedne z najważniejszych specjalistycznych umiejętności inżyniera elektronika bardzo cenionych w niemal wszystkich gałęziach przemysłu.

  Więcej informacji | Kontakt: Marcin Kałuża

  Electronic Measurement and Control Systems

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Przedmioty Electronic Measurement and Control Systems (Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne) studia stacjonarne: 45w, 75p, 8 ECTS

  Więcej informacji | Kontakt: Marcin Kałuża

  Advanced Acoustic Engineering

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Przedmioty Advanced Audio Electronics (Zaawansowana elektronika audio) studia stacjonarne: 30w, 30l, 4ECTS Advanced Audio Signal Processing (Zaawansowane przetwarzanie sygnałów dźwiękowych) studia stacjonarne: 15W, 45L, 4ECTS

  Więcej informacji | Kontakt: Michał Bujacz

  Access networks

  Elektronika i telekomunikacja
  Instytut Elektroniki

  Blok wprowadza w zagadnienia związane z projektowaniem telekomunikacyjnych sieci dostępowych, protokołami i technologiami wykorzystywanymi w radiowych i optycznych sieciach dostępowych, metodami lokalizacji terminali sieci radiowych oraz wybranymi problemami pomiarów w sieciach optycznych. W wyniku realizacji bloku studenci będą znali i rozumieli zagadnienia specyficzne dla projektowania sieci dostępowych, będą potrafili ocenić funkcjonowanie sieci oraz dokonać doboru parametrów elementów i urządzeń projektowanych systemów.

  Więcej informacji | Kontakt: Piotr Korbel

  Automatyka elektroenergetyczna

  Elektrotechnika
  Instytut Elektroenergetyki

  Automatyka elektrowni Automatyka generacji rozproszonej Automatyka prowadzenia pociągu Sterowanie ruchem kolejowym

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Informatyka i diagnostyka elektroenergetyczna

  Elektrotechnika
  Instytut Elektroenergetyki

  Diagnostyka elektrowni Diagnostyka w transporcie szynowym Diagnostyka układów izolacyjnych Programy ekspertowe Analiza pól elektrycznych

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Józef Wiśniewski

  Technologie informatyczne w zarządaniu

  Elektrotechnika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  • projektowanie grafiki informacyjnej, • zintegrowanie grafiki z programami edytorskimi, • język zapytań SQL - Standard 92, • rozszerzenie proceduralne języka SQL i programowania serwerów baz danych na przykładzie MS SQL Server., • bazy danych systemowe i tabele systemowe oraz ich rola dla serwera

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Programowanie w mechatronice

  Elektrotechnika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  • budowa mikrokontrolerów, • bezprzewodowe sterowanie mikrokontrolera za pomocą odbiornika podczerwieni, • podstawy języka BASCOM-BASIC, • asembler jako język programowania niskiego poziomu, jego wady i zalety, • debugger i jego podstawowe polecenia

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Grafika inżynierska

  Elektrotechnika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  • psychofizyczne podłoże oddziaływanie grafiki na człowieka, podstawowe terminy dotyczące reklamy i marketingu, • systemy zarządzania kolorem i profile urządzeń, • komunikacja i promocja graficzna, • ścieżki ruchu, kinematyka odwrotna, postprodukcja i publikacja materiału • animowanego, • wykorzystanie kontrolerów animacji

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Inteligencja obliczeniowa

  Elektrotechnika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  • inteligentne bazy wiedzy, • zastosowanie sieci neuronowych w systemach ekspertowych, • mechanizmy łączenia baz danych z systemami ekspertowymi, • systemy informacyjne klasy ERP, MRP, MRP-II, TPP i TSP, • inteligentne systemy informacyjne (ISI) stworzone dla potrzeb wspomagania decyzji.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Modelowanie w elektrotechnice

  Elektrotechnika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  • metody tworzenia, transformacji, modyfikacji i modelowania obiektów 3D, • zasady oświetlenia i posługiwania się efektami świetlnymi i atmosferycznymi, • rendering i procesy wykończeniowe, • klasyfikacja modeli przetworników, • analiza zagrożeń elektromechanicznych i cieplnych.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Technologie informatyczne w zarządzaniu

  Elektrotechnika
  Katedra Aparatów Elektrycznych

  Informatyczne systemy w zarządzaniu Informatyzacja procesów biznesowych - systemy CRM

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Magdalena Stasiak-Bieniecka

  Programowanie w mechatronice

  Elektrotechnika
  Katedra Aparatów Elektrycznych

  Techniki programowania w C++ Podstawy programowania współbieżnego w systemie Windows

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Magdalena Stasiak-Bieniecka

  Grafika inżynierska

  Elektrotechnika
  Katedra Aparatów Elektrycznych

  Oprogramowanie użytkowe w inżynierii, szybka fotografia cyfrowa.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Magdalena Stasiak-Bieniecka

  Inteligencja obliczeniowa

  Elektrotechnika
  Katedra Aparatów Elektrycznych

  Informatyczne systemy analizy danych eksperymentalnych

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Magdalena Stasiak-Bieniecka

  Modelowanie w elektrotechnice

  Elektrotechnika
  Katedra Aparatów Elektrycznych

  Modelowanie w aspekcie inżynierskim Zaawansowane techniki środowiska Matlab

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Magdalena Stasiak-Bieniecka

  Przetwarzanie informacji w systemach mechatronicznych

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: • Systemy rozproszone w mechatronice • Metody statystyczne przetwarzania danych w przemysłowych systemach sterowania • Procesowe systemy sterowania maszyn i urządzeń przemysłowych

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Mikro- i nanosystemy

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: • Mikro i nanosystemy scalone • Modelowanie mikrosystemów • Zastosowanie mikrosystemów w medycynie

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Innowacje w mechatronice

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: • Plazmowe i hybrydowe technologie syntezy nanomateriałów • Mikrogeneratory i zasobniki energii elektrycznej • Multifunkcjonalne nanosystemy dla dziedzin priorytetowych

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Optoelektroniczne elementy systemów mechatronicznych

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: • Technologie optoelektroniczne • Półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne • Systemy przetwarzania i transmisji sygnałów

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Mikrotechnologie w mechatronice

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: • Technologie mikromontażu • Technologie mikroelektroniczne • Zagadnienia termiczne w systemach mechatronicznych

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Systemy mikroprocesorowe

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: • Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu • Algorytmy i systemy DSP • Przemysłowe interfejsy komunikacyjne

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Systemy sztucznej inteligencji w mechatronice

  Mechatronika
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: • Zagadnienia sztucznej inteligencji w mechatronice • Programowanie sterowników PLC z logiką rozmytą • Matematyczne metody optymalizacji

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Gry i rzeczywistość wirtualna

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona jest coraz częściej wykorzystywana, między innymi w przemyśle rozrywkowym. W ramach przedmiotu „Programowanie systemów rzeczywistości wirtualnej” studenci poznają proces modelowania świata wirtualnego i algorytmy symulacji zjawisk fizycznych w świecie wirtualnym. Na laboratorium będą stosowali platformę .NET oraz środowisko OGRE, Microsoft XNA Game Studio i bibliotekę FlatRedBall, zapoznają się z programowaniem układu sceny, fizyki i grafiki oraz rzeczywistości wirtualnej w Internecie (VRML i Flash). Na zajęciach z przedmiotu „Sztuczna inteligencja w programowaniu gier” studenci zapoznają się z algorytmami i technikami sztucznej inteligencji specyficznymi dla tworzenia gier. Wiedza ta zostanie wykorzystana w praktyce podczas projektowania i implementowania swojej własnej gry, wykorzystującej takie urządzenia jak Oculus lub Kinect.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Piotr Duch

  Przetwarzanie informacji tekstowej

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  W ramach bloku przewiduje się zajęcia dotyczące algorytmiki tekstowej i jej zastosowań (Inteligentne przetwarzanie tekstu) oraz standardów i języków zapytań dla XML oraz technologii Internetu Semantycznego (Technologie XML). W ramach "Inteligentnego przetwarzania tekstu" będą poruszane tematy: wyszukiwania dokładnego i przybliżonego w tekście, indeksy pełnotekstowe oraz indeksy na słowach, miary trafności wyszukiwań, PageRank, wybrane skompresowane struktury danych. Przedmiot "Technologie XML" obejmuje dyskusję m.in. składni XML, rozwiązań walidacyjnych (DTD, XML Schema), języka ścieżek XPath, języków przekształceń i zapytań XSLT i XQuery, cegiełek składowych Internetu Semantycznego (Semantic Web) oraz zastosowań wymienionych technologii.

  Więcej informacji | Kontakt: dr hab. Szymon Grabowski, prof. PŁ

  Technologie HTML5 na platformach mobilnych

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  Tematyka bloku skupia się na prezentacji wiodących technologii internetowych, takich jak: HTML5, CSS, JavaScript i SVG umożliwiających przyspieszenie procesu tworzenia stron internetowych. Po zakończeniu kursu student nauczy się jak projektować i budować zaawansowane aplikacje na platformy iOS oraz Windows Phone w oparciu o technologie HTML5 i JavaScript, implementować przechowywać i przetwarzać dane użytkownika z wykorzystaniem Local Storage/Web SQL/IndexedDB, opracowywać aplikacje na platformy mobilne z wykorzystaniem wywołań asynchronicznych oraz wielowątkowości. W ramach przedmiotu Multimedia, animacje i obsługa urządzeń zewnętrznych w HTML5 studenci będą projektować aplikację wykorzystującą urządzenia peryferyjne (np. GPS i akcelerometr), interfejs dotykowy, animacje oraz tagi audio i video w HTML5. Blok może być realizowany w polskiej lub angielskiej wersji językowej.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Michał Majchrowicz

  Przetwarzanie danych rozproszonych

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  Jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na informatycznym rynku pracy w najbliższych lat będą specjaliści w zakresie przetwarzania dużych zbiorów danych. Środowisko biznesowe jest coraz bardziej świadome faktu, że tylko dostęp do technologii pozwalających na tworzenie rozwiązań pozwalających na analizę danych w czasie rzeczywistym jest kluczem do sukcesu. A danych, które produkuje nasza cywilizacja jest coraz więcej. W ramach bloku student pozna obecny stan wiedzy w zakresie przetwarzania danych i dostępnych narzędzi implementujących najpopularniejsze mechanizmy. Dodatkowo będzie miał okazję poznać zagadnienia wirtualizacji i konteneryzacji niezbędne do budowania platform chmur obliczeniowych - będących podstawowym środowiskiem pracy z dużymi zbiorami danych.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Tomasz Kowalski

  Serwisy i usługi sieciowe

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  Studenci zapoznają się z rozwiązaniami umożliwiającymi planowanie i zarządzanie (w tym konfigurację) środowiskiem chmury sieciowej, wirtualizację hostów i serwerów oraz wdrażanie i utrzymanie serwisów i usług sieciowych. Szczegółowe zagadnienia realizowane w ramach bloku „Serwisy i Usługi Sieciowe”: modele sieciowych środowisk rozproszonych, rodzaje i budowa sieciowych środowisk rozproszonych, konfiguracja, metody monitorowania i zarządzania przykładowym środowiskiem chmury, wdrożenie wirtualizacji w systemie informatycznym (VirtualBox, VM Ware, Microsoft Hyper-V), bezpieczeństwo środowisko chmurowych i wirtualnych, wdrażanie i utrzymanie serwisów i usług sieciowych (web, e-mail, czat, wideo, głos, usługi katalogowe i obsługa plików, bazy danych, DNS, DHCP, SNMP, NTP oraz model AAA).

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Tomasz Tomczyk

  Przełączanie i trasowanie w sieciach komputerowych

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  Studenci zapoznają się z technikami przełączania zwiększającymi wydajność i niezawodność sieci komputerowych oraz optymalizacją routingu i protokołami routingu obsługującymi połączenia pomiędzy systemami autonomicznymi. Szczegółowe zagadnienia realizowane w ramach bloku "Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych ": łączenie urządzeń w logiczne stosy i klastry (Virtual Chassis), tworzenie i obsługa nadmiarowych połączeń (Storm Control, STP, RSTP, RTG, LACP), media transmisyjne (światłowody, kable DAC, skrętka), pomiary reflektometryczne (OTDR), Quality of Service (QoS/CoS) - modele kolejek i praktyczne zastosowania, optymalizacja znanych już protokołów routingu pod kątem niezawodności, wydajności, kompatybilności oraz koegzystencji, routing pomiędzy systemami autonomicznymi - protokół BGP.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Łukasz Sturgulewski

  Informatyka śledcza

  Informatyka
  Instytut Informatyki Stosowanej

  Studenci zdobywają zwiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych w tym podziału na typy zagrożeń, analizy mechanizmów kluczowych ataków oraz metod przeciwdziałania im wraz z procedurami przywracania systemu do działania po udanym ataku. Szczegółowe zagadnienia realizowane w ramach bloku " Informatyka Śledcza": analiza światowych raportów bezpieczeństwa, podziała zagrożeń i typy ataków, mechanizmy i analiza prowadzenia ataków, zapobieganie atakom i ich wykrywanie, procedury przywracania systemu i ocena skutków ataku. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci prowadzą aktywny atak na nieznany im, przygotowany przez prowadzącego, prosty system informatyczny zawierający kluczowe elementy takie jak sieć Wi-Fi, przełączniki, routery, usługi np. serwer WWW. Następnie studenci wdrażają mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo systemu i weryfikują ich skuteczność.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Łukasz Sturgulewski

  Systemy analizy i przetwarzania danych

  Informatyka
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: Wymiana danych w usługach internetowych, Business Intelligence

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Inteligentne systemy ekspertowe

  Informatyka
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: Programowanie inteligentnych systemów ekspertowych, Zaawansowane technologie Oracle

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Inteligentne bazy danych

  Informatyka
  Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

  Przedmioty: Technologie XML w bazach danych, Zaawansowane programowanie aplikacji bazodanowych

  Więcej informacji | Kontakt: mgr Anna Tatarowska

  Wydajne architektury komputerów

  Informatyka
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Blok obieralny "Wydajne architektury komputerów" rozszerza wiadomości o architekturze komputerów znane ze studiów pierwszego stopnia oraz dyskutuje w szczegółach zagadnienia konstruowania wydajnych jednostek obliczeniowych

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Witold Marańda

  Rekonfigurowalne układy obliczeniowe

  Informatyka
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Blok obieralny "Rekonfigurowalne układy obliczeniowe" poświęcony jest zdobywającym coraz szersze rynki układom programowalnym, takim jak FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) czy CPLD (ang. Complex Programmable Logic Device). Układy te stanowią obecnie ciekawą alternatywę dla systemów przetwarzania danych, które w dotychczasowych rozwiązaniach oparte były o tradycyjne procesory sekwencyjne, co w wielu sytuacjach jest rozwiązaniem niewydajnym i niewystarczającym. Układy programowalne pozwalają dopasować architekturę systemu do realizowanego na nim zadania obliczeniowego, nawet dynamicznie - w trakcie pracy systemu, dzięki czemu już w niewielkim i niedrogim układzie można zrealizować bardzo złożone i wymagające dużej mocy obliczeniowej zadania. W ramach tego bloku przekazana zostanie Państwu wiedza na temat budowy i sposobu wykorzystania układów programowalnych. Nauczycie się Państwo, jak za pomocą wysokopoziomowego języka opisu sprzętu zdefiniować dowolny system cyfrowy a następnie jak z wygenerowanego opisu uzyskać pożądaną funkcjonalność dowolnego układu programowalnego. Jak w sposób optymalny wykorzystać dostępne w tym układzie zasoby i jak efektywnie wykorzystać jego elastyczność i możliwość równoległego przetwarzania danych. Uzyskane umiejętności pozwolą Państwu w przyszłości na budowanie własnych, specjalizowanych systemów cyfrowych o wysokiej wydajności, szerokich możliwościach rozbudowy i krótkim czasie wprowadzenia na rynek (ang. time to market) i osiągnięcia pierwszych korzyści (time to value). Zadanie to ułatwią przedstawione na zajęciach - w tym również darmowe - komputerowe narzędzia wspomagające proces projektowania (ang. CAD - Computer Aided Design).

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Rafał Kiełbik

  Projektowanie aplikacji rozproszonych

  Informatyka
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Przedmioty: Budowanie aplikacji rozproszonych na platformie Java EE, Programowanie w chmurze na platformie Java EE

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Przemysław Nowak

  Procesory graficzne

  Informatyka
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  W ramach bloku przewiduje się zajęcia przedstawiające architekturę procesorów graficznych (GPU), omówienie technologii strumieniowej, potoku renderingu i jednostek programowalnych na przykładzie układów firmy NVIDIA oraz ATI. Podczas wykładu zostaną omówione również języki programowania GPU (język Sh, Cg, HLSL, PyGPU), sposób komunikacji pomiędzy bibliotekami i kartami graficznymi. W ramach zastosowań graficznych GPU zostaną przedstawione metody wykorzystania tablic LUT, transformacji kolorów, efektywne programowanie strumieni. W ramach zagadnień dotyczących zastosowania GPU do zagadnień niezwiązanych bezpośrednio z grafiką zostanie przedstawiona biblioteka CUDA, sposoby niskopoziomowego programowania i optymalizacji kart graficznych.

  Więcej informacji | Kontakt: dr hab. inż. Mariusz Zubert

  Języki wysokiego poziomu dla platformy Java EE

  Informatyka
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Moduł "Języki wysokiego poziomu dla platformy Jave EE" zajmuje się przetwarzaniem danych z wykorzystanie nowoczesnych języków skryptowych dostępnych na platformie Jave EE. W trakcie zajęć będą poruszane tematy: budowy aplikacji internetowych z wykorzystaniem biblioteki GRAILS, stosowanie biblioteki GORM w celu komunikacji z bazą danych oraz integracja skryptów języka Groovy z istniejącymi narzędziami budowania aplikacji internetowych (Spring Web Flow, Struts 2)

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Przemysław Nowak

  Efektywne przetwarzanie danych

  Informatyka
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Kurs "Efektywne przetwarzanie danych" poświęcony jest zaawansowanym metodom pozyskiwania, zarządzania i dostępu do danych. W zarządzaniu dostęp do informacji jest głównym wyznacznikiem trafności podejmowanych decyzji. Informacje, która są wartościowe z punktu widzenia zarządzania nie są jednak zawsze dostępne wprost z zasobów. Często bowiem są wynikiem zaawansowanych analiz i wnioskowania na podstawie dostępnych danych, a więc muszą zostać odpowiednio przygotowane. Uzyskanie w ten sposób informacji, które mogą być przydatne w realizacji procesów decyzyjnych nie zawsze jest łatwe.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Przemysław Nowak

  Zaawansowane systemy przetwarzania sygnałów

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Tematyka bloku obejmuje problematykę aktualnych trendów realizacji systemów przetwarzania sygnałów realizowanych na dedykowanych platformach sprzętowych. Szczególną uwagę zwrócono na implementację algorytmów przetwarzania sygnałów w specjalizowanych architekturach jedno i wielordzeniowych (DSP) oraz rekonfigurowalnych (FPGA). Ponadto, poruszona zostanie tematyka realizacji tego typu systemów z wykorzystaniem systemów operacyjnych czasu rzeczywistego (RTOS).

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Kamil Grabowski

  Zaawansowane modelowanie w językach HDL

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Zaawansowane zagadnienia modelowania i języki opisu sprzętu. Metody realizacji współbieżnego przetwarzania danych. Układy dynamiczne rekonfigurowalne i metody implementacji dynamicznej rekonfigurowalnści.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Zbigniew Kulesza

  Systemy fotowoltaiczne

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Energetyka oparta na źródłach odnawialnych jest obecnie w stanie niezwykle szybkiego rozwoju. Prognozy przewidują, że promieniowanie słoneczne stanie się jednym z dominujących źródeł energii elektrycznej, ze względu na zaawansowanie technologiczne (konwersja bezpośrednia), ekologiczną neutralność i społeczną akceptację. Celem bloku za zapoznanie studentów ze specyfiką energii słonecznej oraz metodami jej wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki. Oprócz podstaw teoretycznych, tematyka bloku koncentruje się na praktycznych umiejętnościach projektowania systemów fotowoltaicznych i ich komponentów, z wykorzystaniem metod CAD.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Witold Marańda

  Przemysłowe systemy komunikacji

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Sieci przemysłowe - budowa, rodzaje, sposób działania, praktyczne wykorzystanie i zastosowania. Rozproszone systemy czasu rzeczywistego - zastosowania w aplikacjach przemysłowych. Zarządzanie sieciami rozległymi w przemyśle, łączenie różnych typów sieci.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Zbigniew Kulesza

  Procesy technologiczne produkcji ukladow scalonych

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Zajęcia dotyczą procesów technologicznych stosowanych przy produkcji układów scalonych VLSI, a w szczególności analizy wpływu parametrów procesów technologicznych na otrzymywane profile domieszkowania przyrządów oraz ich wpływ na uzyskiwane charakterystyki elektryczne. Ponadto omówione zostają zasady działania oraz technologie wytwarzania scalonych czujników wybranych wielkości fizycznych.

  Więcej informacji | Kontakt: dr hab. inż. Marcin Janicki

  Procesory ARM w systemach przemysłowych 2

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Historia, budowa i działanie wysokowydajnych procesorów do zastosowań wbudowanych ze szczególnym uwzględnieniem procesorów z rdzeniem ARM. Specyfika budowy, architektura RISC względem CISC, instrukcje asemblera ARM oraz Thumb. Praktyczne programowanie w asemblerze i języku C. Wykorzystanie techniki cyfrowej w aplikacjach systemów sterowania - mikroprocesorowe zastosowania procesorów w przemyśle z naciskiem na zastosowania komputerów i procesorów wykorzystujących rdzeń ARM.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Zbigniew Kulesza

  Platformy SoC

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Zagadnienia związane z systemami w jednym układzie (System on Chip, Programmable System on Chip). Cyfrowe, analogowe, hybrydowe układy oraz ich zastosowania. modelowania i języki opisu sprzętu. Modelowanie układów analogowo cyfrowych z wykorzystaniem języków opisu sprzętu i środowisk symulacyjnych.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Zbigniew Kulesza

  Nowoczesne mikrosystemy scalone

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Blok zawiera dwa przedmioty poświęcone modelowaniu, projektowaniu oraz testowaniu mikromaszyn i mikrosystemów scalonych. Zawierają one przegląd współcześnie projektowanych czujników mikromaszynowych wielkości nieelektrycznych, będących głównym elementem mikrosystemów. Modelowanie z wykorzystaniem wiodących pakietów symulacyjnych takich jak ANSYS umożliwia studentom zrozumienie zagadnień dotyczących współczesnych sensorów półprzewodnikowych i ich zastosowanie w mikrosystemach. Ważnym, omawianym zagadnieniem są również układy przetwarzania i przesyłania danych bez których żaden mikrosystem scalony nie mógłby funkcjonować.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Michał Szermer

  Nowoczesne aplikacje dla komputerów PC

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Blok stanowi kontynuację bloków K25.24 i K25.25 z I stopnia studiów. Nacisk położony jest na wykorzystanie możliwości współczesnych komputerów PC w tworzeniu oprogramowania (systemy wieloprocesorowe, programowanie grafiki, interakcja z urządzeniami peryferyjnymi). Kontynuowane jest omawianie platformy .NET i języka C#. Istotnym elementem jest także wprowadzenie do tworzenia aplikacji rozproszonych.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Wojciech Tylman

  Modelowanie i symulacja przyrządów półprzewodnikowych i układów

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  We współczesnej elektronice zaprojektowanie dowolnego układu elektronicznego nieodłącznie związane jest z fazą modelowania, symulacji i weryfikacji proponowanych rozwiązań. Blok przybliża tę tematykę prezentując współcześnie stosowane techniki i metody symulacji, a także ucząc obsługi wybranych narzędzi komputerowych. Omawiane są modele elementów elektronicznych, ich ograniczenia i praktyka wykorzystania, jak również sposoby analizy matematycznej.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Marek Kamiński

  Komputery przemysłowe i pakiety HMI SCADA 2

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Zagadnienia związane z zastosowaniami elektroniki cyfrowej w przemyśle: komputery i sterowniki przemysłowe PLC, ich programowanie i praktyczne zastosowania. Zastosowania i programowanie pakietów do komputerowej wizualizacji i nadrzędnego sterowania SCADA. Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem: pakiety MES i ERP. Tematyka rozszerzona w stosunku do bloku na stopniu I.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Zbigniew Kulesza

  Impulsowe układy zasilające

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Blok ten poświęcony jest współczesnym elektronicznym układom zasilającym, bez których nie może się obejść żadne nowoczesne urządzenie. Koncentruje się on na najbardziej powszechnej klasie układów – impulsowych przetwornicach prądu stałego (DC/DC). Wychodząc od budowy i działania obwodów mocy, porusza również zagadnienia związane ze stosowanymi w nich komponentami półprzewodnikowymi i biernymi, a także analogowymi i analogowo-cyfrowymi układami sterowania.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Łukasz Starzak

  Implementacja algorytmów CPS w systemach wbudowanych 2

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Tematyka bloku związana jest z implementacją algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach wbudowanych. Osoby biorące udział w zajęciach będą miały możliwość zapoznania się z budową platform sprzętowych systemów wbudowanych, jak również zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu metod i algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. W tym zakresie szczególny nacisk położony będzie na przetwarzanie sygnałów graficznych i akustycznych.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Zbigniew Kulesza

  Doskonalenie impulsowych układów mocy

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Blok podejmuje zaawansowane zagadnienia z dziedziny układów przetwarzania energii elektrycznej. Odpowiada na pytanie, jak projektować przekształtniki o wyższej sprawności i współczynniku mocy, niższym poziomie zaburzeń, większej kompatybilności elektromagnetycznej i niezawodności. Pokazuje, jak osiągać te cele poprzez efektywne wykorzystanie nowoczesnych materiałów i elementów, nowych rozwiązań układowych, dedykowanych układów cyfrowych, współczesnych przyrządów i technik pomiarowych, a także symulacji komputerowej.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Łukasz Starzak

  Analogowo-cyfrowe scalone systemy mieszane

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Celem bloku obieralnego jest przekazanie wiedzy umożliwiającej zrozumienie specyfiki i problemów, jak i dającej umiejętności efektywnego projektowania specjalizowanych podukładów scalonych. Program bloku obejmuje projektowanie zarówno bloków funkcyjnych z pogranicza układów analogowych i cyfrowych, jak i całych systemów analogowo-cyfrowych na wspólnym podłożu półprzewodnikowym. Student nabywa także umiejętność uwzględniania i minimalizacji skutków ograniczeń ze strony specjalizownaych procesów wytwarzania struktur półprzewodnikowych, przy wykorzystywaniu ich do projektowania układów mieszanych z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania projektanckiego.

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Mariusz Jankowski

  Analiza termiczna układów elektronicznych

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Problemy termiczne są jedną z najczęstszych przyczyn awarii układów elektronicznych. Na zajęciach przekazana zostaje wiedza na temat procesów generacji, transportu i odprowadzania ciepła w układach mikroelektronicznych oraz sposobów modelowania matematycznego ww. procesów, co umozliwi obliczenie rozkładu temperatury stosując analityczne i numeryczne metody rozwiązywania równania przewodnictwa cieplnego, zarówno dla modeli termicznych o stałych rozłożonych, jak i modeli o stałych skupionych. Ponadto omówione zostaną też podstawowe metody pomiaru temperatury układów elektronicznych oraz podstawy fizyczne zjawiska promieniowania termicznego i problematykę pomiarów temperatury ciał w podczerwieni

  Więcej informacji | Kontakt: dr inż. Marcin Janicki

  Akwizycja i przetwarzanie sygnałów w systemach przemysłowych

  Elektronika i telekomunikacja
  Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

  Tematyka bloku obejmuje problematykę współczesnych systemów akwizycji i przetwarzania informacji pomiarowej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów ich realizacji. Poruszone zostaną kwestie związane z dokładnością procesu przetwarzania sygnałów oraz dotyczące wybranych metod ich analizy.

  Więcej informacji | Kontakt: mgr inż. Zbigniew Kulesza